Завдання на 2018/2019 н.р.

Завдання на навчальний рік та оздоровчий період

 

1.Продовжувати забезпечувати належну якість освітніх послуг відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти, впровадження інноваційних освітніх технологій та методик, оптимальні умови життєдіяльності дітей.

 

2.Сприяти фізичному розвитку, загартуванню та оздоровленню дошкільників, збереженню та розвитку навичок здорового способу життя та психічному здоров’ю дітей.

 

3.Забезпечити наступність в реалізації завдань духовного, патріотичного, економічного виховання між дошкільною і початковою ланкою освіти, продовжувати приділяти увагу комунікативно-мовленнєвому розвитку дошкільників.

 

4.Залучати батьківську громаду до створення належних умов для успішної життєдіяльності та розвитку дітей у сім’ї та дошкільному навчальному закладі, заохочувати їх до участі в освітньому процесі на засадах рівності, партнерства і взаємоповаги